Onko vuokranantaja pettänyt sinua vuokraamalla saman asunnon yhtäaikaa toiselle?

Jos olet vuokrasopimuksen nojalla vilpittömässä mielessä ottanut huoneiston hallintaasi, on muu sopimus, jolla sama huoneisto vuokrataan tai siihen muuten annetaan käyttöoikeus toiselle, sinua kohtaan tehoton. Kilpaileva vuokrasopimus on kuitenkin etusijalla, jos sen voimassa pysymisen vakuudeksi on vahvistettu kiinnitys. Jos huoneisto ei vielä ole kenenkään hallussa ja kiinnityksiä ei ole vahvistettu, on etusija aikaisemmin tehdyllä sopimuksella.

Tilanne saattaa olla vaikka sellainen, että olet suullisen vuokrasopimuksen nojalla ottanut huoneiston hallintaasi tai muutoin ollut vilpittömästi siinä uskossa, että vuokrasopimus sinun ja vuokranantajan välillä on syntynyt. Jos nyt vuokranantaja on tehnyt kilpailevan vuokrasopimuksen, joka jää pysyväksi, on sinulla oikeus saada vuokranantajalta korvaus vahingostasi. Vahinkoa syntyy esim. uuden asunnon etsimisestä, muuttokustannuksista sekä mahdollisesta väliaikaismajoittumisesta, jos se on kalliimpaa kuin menetetyn vuokra-asunnon vuokra olisi ollut.

Nopeaa apua lakiasioihin.