Asutko puolisosi kanssa vuokralla? Mitä vastuita ja oikeuksia teillä on?

Vuokra-asunnossa asuvat aviopuolisot ja aviopuolisoihin rinnastettavat pariskunnat vastaavat yhteisvastuullisesti vuokrasopimuksesta johtuvista velvoitteista. Näin on riippumatta siitä, onko vuokrasopimuksen tehnyt toinen puoliso vai molemmat puolisot yhdessä. Jos puolisot muuttavat erilleen, vastaa vuokra-asuntoon asumaan jäänyt puoliso vuokrasuhteesta johtuvien velvoitteiden täyttämisestä niin kauan, kun hän huoneistossa asuu. Vuokrasuhteesta johtuvista velvoitteista tärkein on vuokran maksaminen.

Jos toinen puoliso kuolee, saa toinen puoliso jäädä asumaan vuokra-asuntoon ja jatkaa vuokrasuhdetta, vaikka vuokrasopimus olisi ollut pelkästään kuolleen puolison nimissä. Puolisolla on myös oikeus siirtää vuokrasopimus toisen puolison nimiin vuokranantajaa kuulematta. Tämän voi tehdä vastuiden selkiyttämiseksi erilleen muuttotilanteessa. Ilmoitus vuokraoikeuden siirrosta sitoo vuokranantajaa siitä lähtien, kun ilmoitus siirrosta vuokranantajalle on tehty.

Jos tuomioistuin määrää puolisoiden yhteiselämän lopetetuksi, se voi samalla vuokranantajaa sitovasti määrätä, kumpi puolisoista asuntoa enemmän tarvitsevana on oikeutettu jäämään asumaan puolisoiden yhteisenä kotina käytettyyn vuokra-asuntoon.

Toisen puolison suostumus tarvitaan yhteisenä kotina käytetyn vuokrahuoneiston irtisanomiseen. Jos suostumusta ei hankaluudetta voi hankkia, ei sitä tarvita. Tuomioistuin voi antaa luvan irtisanoa, jos puoliso kieltäytyy.

Nopeaa apua lakiasioihin.