Saanko luovuttaa vuokra-asuntoni tai osan siitä toisen käytettäväksi?

Vuokra-asunto on vuokranantajaa kuulematta käytettävissä yhteisenä asuntona puolison ja perheeseen kuuluvien lasten kanssa. Huoneistoa saa käyttää myös omien tai puolison lähisukulaisten kanssa, jos siitä ei aiheudu huomattavaa haittaa tai häiriötä vuokranantajalle. Vuokrahuoneiston saa myös alivuokrata tai muutoin luovuttaa siitä enintään puolet toisen asumiskäyttöön, jos ei huomattavaa haittaa vuokranantajalle aiheudu.

Muissa kuin edellä mainituissa tilanteissa vuokralainen ei saa ilman vuokrasopimuksessa olevaa suostumusta tai vuokranantajan erikseen antamaa lupaa luovuttaa huoneistoa tai sen osaa toisen käytettäväksi.

Vuokralainen saa väliaikaisesti enintään kahdeksi vuodeksi luovuttaa koko asuinhuoneiston toisen käytettäväksi, jos työ, opinnot, sairaus tms. syy vaatii oleskelua toisella paikkakunnalla, eikä vuokranantajalla ole perusteltua syytä vastustaa luovutusta. Asiasta on viimeistään kuukautta ennen väliaikaista luovutusta ilmoitettava vuokranantajalle. Jos vuokranantaja ei hyväksy luovutusta, sen on saatettava asia tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Vuokralainen vastaa huoneiston luovutuksesta huolimatta edelleen vuokrasopimuksen mukaan vuokralaiselle kuuluvista velvollisuuksista sekä vahingosta, jonka huoneiston kokonaan tai osittain käytettäväkseen saanut on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle.

Nopeaa apua lakiasioihin.