Miten käy vuokrasopimukseni, jos vuokrahuoneisto tuhoutuu tai sen käyttö kielletään?

Vuokrahuoneiston tuhoutuessa esim. tulipalossa lakkaa vuokrasopimus olemasta voimassa. Samoin on asian laita silloin, jos viranomainen kieltää vuokrahuoneiston käytön vuokrasopimuksessa edellytettyyn tarkoitukseen. Jos vuokrasopimuksen lakkaaminen aiheutuu vuokranantajan viaksi luettavasta syystä, laiminlyönnistä tai muusta huolimattomuudesta, vuokralaisella on oikeus saada korvaus näin aiheutuneesta vahingosta.

Vuokrasopimus voi lakata jo ennen kuin vuokralaisella on oikeus saada huoneisto hallintaansa. Jos vuokranantaja ei ilmoita asiasta viipymättä vuokralaiselle, tällä on oikeus saada korvaus vuokranantajan menettelystä hänelle aiheutuneesta vahingosta.

Nopeaa apua lakiasioihin.