Miten vuokrasuhteen käy, jos vuokralainen kuolee?

Kuolema ei itsessään lopeta vuokrasuhdetta. Vuokralaisen kuoltua tämän kuolinpesä on vastuussa vuokraehtojen täyttämisestä. Kuolinpesällä on oikeus irtisanoa vuokrasopimus niin kuin toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus. Jos vainaja oli vuokrannut asunnon yhdessä toisen kanssa, on kuolinpesällä ja eloonjääneellä vuokralaisella molemmilla itsenäinen oikeus irtisanoa vuokrasopimus omalta osaltaan.

Eloonjääneellä vuokralaisella on oikeus jatkaa vuokrasuhdetta kuolinpesän asemasta, jollei vuokranantajalla ole perusteltua syytä vastustaa sitä. Myös puolisolla, perheeseen kuuluvalla lapsella tai muulla huoneistossa asuvalla perheenjäsenellä on aina oikeus jatkaa vuokrasuhdetta.

Vuokrasuhteen jatkamista haluavan on kolmen kuukauden kuluessa vuokralaisen kuolemasta kirjallisesti ilmoitettava vuokranantajalle, että vuokrasuhdetta halutaan jatkaa. Ilmoituksen jälkeen vastuu vuokrasuhteen ehtojen täyttämisestä on yksin vuokrasuhteen jatkajalla. Vuokranantaja voi saattaa vastustamisensa perusteen tuomioistuimen tutkittavaksi, jos hän ei vuokrasuhteen jatkamista hyväksy.

Nopeaa apua lakiasioihin.