Onko vuokranantaja päästettävä asuntoon? Pitääkö esittelyjä sietää?

Vuokranantajalla on oikeus päästä asuntoon huoneiston kunnon ja hoidon valvomista varten. Vuokralaisen on viivytyksettä sopivana aikana päästettävä vuokranantaja huoneistoon.

Myytävänä tai uudelleen vuokrattavana olevaa vuokrahuoneistoa vuokranantajalla on oikeus näyttää halukkaille sellaisena aikana, joka on sopiva sekä vuokranantajalle että vuokralaiselle. Mielivaltaisesti ei vuokranantaja saa asuntoon tulla. Vierailusta täytyy etukäteen vuokralaiselle ilmoittaa ja tapaamisajoista on pyrittävä sopimaan molempia tyydyttävästi.

Nopeaa apua lakiasioihin.