Samassa huoneistossa asuvalle puolisolle tai muulle perheenjäsenelle vuokraoikeuden saa siirtää. Vuokranantajan erillistä lupaa siirtoon ei tarvita. Siirron oikeutus löytyy laista ja säännös on pakottava: vuokraoikeuden siirron perheenjäsenelle kieltävä sopimusehto on mitätön.

Jos vuokralainen siirtää vuokraoikeutensa, vuokralaisen on välittömästi ilmoitettava siirrosta kirjallisesti vuokranantajalle. Vuokralainen vapautuu velvollisuuksistaan vuokralaisena siitä lukien, kun vuokralainen on ilmoittanut siirrosta vuokranantajalle.

Jos vuokranantajalla on perusteltu syy vastustaa siirtoa perheenjäsenelle, hänen on saatettava vastustamisensa peruste tuomioistuimen tutkittavaksi. Oikeudenkäynti on laitettava vireille kuukauden kuluessa siitä, kun vuokranantaja sai tiedon vuokraoikeuden siirrosta. Oikeudenkäynnin aikana vuokrasuhde jatkuu entisin ehdoin. Jos tuomioistuin hyväksyy vuokranantajan ilmoittaman perusteen vastustaa siirtoa, se kieltää vuokraoikeuden siirtämisen.

Nopeaa apua lakiasioihin.