Voinko saada hyvitystä vuokrasta, jos vuokranantaja tekee remonttia asunnossani?

Vuokranantajan suorittamista vuokrahuoneiston korjauksista tai muista toimista ei saa aiheutua vuokralaiselle suurempaa haittaa tai häiriötä kuin toimenpiteen suorittamiseksi on välttämätöntä.

Jos vuokralainen ei ole voinut käyttää vuokrahuoneistoa tai jos huoneisto ei ole ollut vaadittavassa kunnossa, vuokralaisella on oikeus saada vapautus vuokran maksamisesta tai vuokra kohtuullisesti alennetuksi haitan kestoajalta. Hyvitystä ei ole oikeutta saada aikaisemmasta kuin siitä ajankohdasta, jolloin vuokranantaja sai tiedon huoneiston kunnon puutteellisuudesta. Jos haitan on aiheuttanut vuokralaisen oma laiminlyönti ja sen korjaaminen, ei oikeutta hyvitykseen ole.

Nopeaa apua lakiasioihin.