Millä perusteella voin irtisanoa määräaikaisen vuokrasopimuksen?

Määräaikainen vuokrasopimus voidaan kesken määräajan irtisanoa ainoastaan tuomioistuimen päätöksellä laissa mainitulla erityisellä perusteella. Erityisiä perusteita, joiden nojalla vuokralainen voi irtisanoa vuokrasopimuksen, ovat: vuokralaisen tai hänen huoneistossa asuvan perheenjäsenen sairaus tai vamma, joka aiheuttaa asunnon tarpeen lakkaamisen tai olennaisen muuttumisen, vuokralainen muuttaa toiselle paikkakunnalle opintojensa, työnsä tai puolisonsa työn takia taikka muusta näihin verrattavasta syystä sopimuksen pysyminen voimassa sovitun määräajan loppuun olisi vuokralaisen kannalta ilmeisen kohtuutonta.

Erityisiä perusteita, joiden nojalla vuokranantaja voi irtisanoa vuokrasopimuksen, ovat: vuokranantaja tarvitsee huoneiston omaan tai perheenjäsenensä käyttöön syystä, jota hän ei ole voinut ottaa huomioon vuokrasopimusta tehtäessä, muusta tähän verrattavasta syystä sopimuksen pysyminen voimassa sovitun määräajan loppuun olisi vuokranantajan kannalta ilmeisen kohtuutonta.

Nopeaa apua lakiasioihin.