Tehokas irtisanominen edellyttää kirjallista muotoa. Vuokranantajan on aina ilmoitettava myös irtisanomisen peruste. Irtisanomisilmoituksesta käy tuomioistuimen lähettämä haaste vuokrasuhteen päättämis- ja häätöasiassa. Vuokralaisen ei yleensä tarvitse esittää mitään perustetta irtisanomiselleen. Peruste on kuitenkin vuokranantajalle ilmoitettava, jos irtisanominen lain mukaan edellyttää erityisiä perusteita.

Irtisanominen on toimitettava todistettavasti esim. vastaanottotodistuksin taikka kahden henkilön todistaessa irtisanomisilmoituksen luovuttamista. Todistettavuuden vaatimus täyttyy, jos irtisanomisilmoitus on suoritettu haasteen tiedoksiantomenettelyssä.

Irtisanomisilmoitus voidaan antaa ilmoituksella virallisessa lehdessä, jos ei tiedetä, kuka vuokralainen on. Kuuluttamisen lisäksi vuokrahuoneistoon on toimitettava tiedoksianto. Irtisanomisilmoituksen katsotaan tulleen vuokralaisen tietoon virallisen lehden ilmestymispäivänä.

Kirjallisen muodon noudattaminen on aina suotavaa, vaikka vuokranantaja ei sitä erityisesti vaadikaan. Lain mukaan kirjallisen muodon noudattamatta jättäminen ei takaa tehokasta irtisanomista. Käytännössä vuokrasopimuksia usein irtisanotaan puhelimitse tai muuten suullisesti vuokranantajalle tehtävillä ilmoituksilla.

Nopeaa apua lakiasioihin.