Milloin minulla vuokralaisena on oikeus välittömästi purkaa vuokrasopimus?

Saat heti purkaa vuokrasopimuksesi, jos huoneiston käyttämisestä aiheutuu sinulle taikka kotiväkeesi tai palvelukseesi kuuluvalle ilmeistä vaaraa. Purkamisoikeus on heti olemassa myös silloin, jos huoneisto tai osa siitä joutuu pois hallinnastasi. Tällöin voit purkaa sopimuksen kuukauden kuluessa, jos mainitulla seikalla on sinulle olennainen merkitys.

Muita vuokralaisen puolelta vuokrasopimuksen purkamiseen oikeuttavia perusteita ovat asunnon puutteellinen kunto, muutos- ja korjaustöiden laiminlyönti, asunnon hallintaansaannin viivästyminen sekä vakuuden maksamisen laiminlyönti, jos on sovittu että vuokranantaja asettaa vakuuden omien sopimusvelvoitteidensa täyttämiseksi. Purkamisperusteen synnyttävällä seikalla tulee olla vuokralaiselle olennainen merkitys.

Nopeaa apua lakiasioihin.