Muistitko vaatia vuokranantajalta korvausta kärsimästäsi vääryydestä?

Jos sinut on irtisanottu vuokrasuhteissa noudatettavan hyvän tavan vastaisesti, ehkä ei ole vielä liian myöhäistä vaatia vuokranantajalta korvausta. Sinulla on oikeus saada vuokranantajalta korvaus muuttokustannuksista ja uuden huoneiston hankkimisesta aiheutuneista kuluista sekä suorittamistasi huoneiston vuokra-arvoa nostaneista korjaus- ja muutostöistä. Korjaus- ja muutostöistä voit vaatia korvausta niiden vuokrasuhteen päättymisajankohdan mukaisesta arvosta, jos sinulla on ollut lain mukaan oikeus suorittaa nämä työt eikä niitä ole jo korvattu. Paitsi korvausta suoranaisesta vahingosta, voit vaatia myös hyvitystä huoneiston vaihtamisen aiheuttamasta haitasta. Hyvitystä voit oikeusteitse saada enintään kolmen kuukauden vuokraa vastaavan määrän.

Jos vuokralainen on sopimuksen mukaan vastuussa huoneiston kunnosta ja kunnossapidosta, vuokralaisella on vuokranantajan irtisanottua sopimuksen oikeus saada korvaus suorittamistaan huoneiston vuokra-arvoa nostaneista korjaustöistä. Korvausmäärässä otetaan huomioon maksetut erilliskorvaukset ja mahdollinen hyvitys.

Nopeaa apua lakiasioihin.