Asianosaisella on mahdollisuus valittaa tuomioistuimen ratkaisusta, jos se asianosaisen mielestä on väärä. Jokaiselle on Suomen perustuslaissa turvattu oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Oikeus hakea muutosta, eli valittaa tuomiosta, sisältyy tähän oikeuteen.

Suomessa on kolmiportainen muutoksenhakujärjestelmä. Käräjäoikeuden tuomiosta haetaan muutosta hovioikeudelta. Hovioikeuden tuomiosta taas haetaan muutosta korkeimmalta oikeudelta.

Valittaminen hovioikeuteen vaatii jatkokäsittelylupaa. Myös valittaminen korkeimpaan oikeuteen edellyttää aina valituslupaa. Jos lupaa ei myönnetä, asian käsittelyä ei jatketa.

Tietyissä poikkeuksellisissa tapauksissa käräjäoikeuden tuomiosta voidaan valittaa suoraan korkeimpaan oikeuteen. Tätä kutsutaan ennakkopäätösvalitukseksi.

Kun tuomio on saanut lainvoiman, siitä ei voi enää valittaa edellä mainituilla ”tavallisilla” muutoksenhakukeinoilla. Tällöin tulevat kyseeseen ns. ylimääräiset muutoksenhakukeinot. Ylimääräisiä muutoksenhakukeinoja ovat lainvoiman saaneen tuomion purkaminen, kantelu tuomiovirheen perusteella sekä menetetyn määräajan palauttaminen.


Lue lisää käräjäoikeuden päätöksestä valittamisesta ja menetetyn määräajan palauttamisesta.

Lähde §: oikeudenkäymiskaari


Suomen Juristit Oy
7.5.2015
(Päivitetty 28.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.