Muutoksenhaku

Tuomion oikaisu ›

Tuomioistuimen on korjattava tuomiossa oleva kirjoitus- tai laskuvirhe taikka muu niihin rinnastettava selvä virhe (OK 24:10). Ensinnäkin tuomioistuimen on korjattava tuomioon lipsahtanut kirjoitus- tai laskuvirhe. Toiseksi oikaista tulee kirjoitus- tai laskuvirheeseen rinnastettavissa oleva selvä virhe. Tällä tarkoitetaan teknisluonteista virhettä, jonka vuoksi tuomioasiakirja on saanut sisällön, jota ei todella tuomittu. Tällaisia virheitä ovat esimerkiksi sekaannukset ja Lue lisää ›