Onko yhtiömiehillä henkilökohtainen velkavastuu?

Avoimessa yhtiössä jokainen yhtiömies ja kommandiittiyhtiössä jokainen vastuunalainen yhtiömies on henkilökohtaisessa vastuussa yhtiön sitoumuksista. Vastuun henkilökohtaisuus tarkoittaa sitä, että yhtiömies vastaa omalla omaisuudellaan yhtiön veloista. Vastuu on rajatonta eli jokainen yhtiömies vastaa yhtiön kaikista velvoitteista. Yhtiömiehen vastuu ei siten rajoitu esimerkiksi hänen yhtiöosuutensa arvoon. Yhtiömiehen vastuu on myös solidaarista. Se merkitsee sitä, että jokainen yhtiömies vastaa omasta ja toistensa puolesta koko yhtiön velasta. Velkoja voi kääntyä kenen tahansa yhtiömiehen puoleen ilman että hänen täytyy vaatia velan maksua toisilta yhtiömiehiltä. Yhtiön velkoja voi myös kohdistaa maksuvaatimuksensa suoraan yhtiömiehelle tarvitsematta ensin vaatia suoritusta yhtiöltä.

Yhtiön omaisuus ja yhtiömiehen omaisuus on kuitenkin erillistä. Yhtiön omaisuutta ei voida käyttää yhtiömiehen henkilökohtaisten velkojen maksamiseen. Yhtiötä vastaan saatua tuomiota ei myöskään voida panna täytäntöön yhtiömiestä vastaan henkilökohtaisesti. Velkojan on hankittava tuomio erikseen yhtiötä ja jokaista yhtiömiestä vastaan, jos hän haluaa saada suorituksen kaikilta. Lain säännös, joka koskee yhtiömiehen henkilökohtaista vastuuta, on pakottava. Siitä ei voida sopia toisin. Yhtiö voi kuitenkin sopia velkojan kanssa siitä, että ainoastaan yhtiö on vastuussa velasta. Yhtiö voi tehdä velkojan kanssa sopimuksen myös siitä, että yhtiö on ensisijaisesti vastuussa velasta ja vasta sen jälkeen tulee yhtiömiehen vastuu.

Yhtiön selvitystila, yhtiön purkaminen ilman velkojen maksua tai konkurssi ei vapauta yhtiömiestä velkavastuustaan. Yhtiömiehen vastuu on samanlainen kuin yhtiön vastuu. Se sisältää vastuun yhtiön tekemistä sopimuksista ja velkasitoumuksista, mutta myös muista yhtiön veloista (esim. vahingonkorvausvelat, verovelat).

Nopeaa apua lakiasioihin.