Mikä on arvo-osuusjärjestelmä?

Suomessa alettiin siirtyä paperittomaan arvo-osuusjärjestelmään vuonna 1992. Arvo-osuusjärjestelmässä arvopaperit korvataan merkinnöillä arvo-osuustileille. Nykyään kaikilla suomalaisilla osakeyhtiöillä, joiden osake on julkisen kaupankäynnin kohteena, on velvollisuus liittyä arvo-osuusjärjestelmään.

Arvo-osuusjärjestelmässä on luovuttu osakkeiden, joukkovelkakirjaosuuksien ja muiden vastaavien osuus- ja saamisoikeuksien osalta fyysisistä arvopapereista ja korvattu ne arvo-osuustileille tehtävillä kirjauksilla. Tileille kirjataan tilinhaltijalle kuuluvat arvo-osuudet sekä niihin kuuluvat oikeudet ja rajoitukset. Arvo-osuusjärjestelmiä pidetään yllä automaattisen tietojenkäsittelyn avulla.

Arvo-osuusjärjestelmässä arvopaperin hallintaa ei siis luovuteta konkreettisesti, vaan sen korvaa kirjaaminen tilisiirtona myyjältä ostajalle. Arvo-osuusjärjestelmään siirtymisen jälkeen osakeyhtiössä ei enää pidetä osakeluetteloa eikä osakasluetteloa, vaan osakkeenomistuksesta pidetään arvopaperikeskuksessa osakasluetteloa. Sen jälkeen, kun ilmoittautuminen arvo-osuusjärjestelmään on tehty, vanha osakekirja menettää fyysisen arvopaperin luonteen. Kaikki arvo-osuustilit pidetään arvopaperikeskuksen ylläpitämässä arvo-osuusrekisterissä.

Nopeaa apua lakiasioihin.