Mitä asunto-osakeyhtiöllä tarkoitetaan?

Asunto-osakeyhtiö on osakeyhtiö, joka omistaa yhden tai useamman rakennuksen. Rakennusten pinta-alasta yli puolet on oltava asuinkäytössä. Osakkailla on oikeus hallita tiettyä huoneistoa tai rakennuksen muuta osaa. Osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa päätösvaltaansa yhtiön asioissa.

Asunto-osakeyhtiöllä on osakkeisiin jaettu osakepääoma. Osakkeita on oltava vähintään kolme. Osakepääoman tulee olla vähintään 8000 euroa. Osakkeenomistajat eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa yhtiön velvoitteista. Kaikki osakkeet tuottavat yhtiössä samat oikeudet. Osakas saa luovuttaa osakkeensa rajoituksitta. Hän voi myös hankkia niitä rajoituksitta lisää, mutta hänen äänivaltansa on rajoitettu koskemaan enimmillään 1/5 osaa koko asunto-osakeyhtiön äänivallasta.

Osakkeenomistajat maksavat yhtiölle yhtiövastiketta, joilla katetaan yhtiön menot. Menoja tulee esimerkiksi kiinteistön hankinnasta, rakennusten hoidosta ja perusparannuksista. Jokaisessa asunto-osakeyhtiössä on yhtiövastike, jonka suuruus määrätään yhtiöjärjestyksessä. Yhtiövastikkeen suuruuteen vaikuttavat mm. yhtiön sen hetkinen rahoitustilanne, tulossa olevat remontit, liikehuoneistojen lukumäärä jne. Joissakin vanhoissa yhtiöissä ei vastiketta ei peritä lainkaan.

Nopeaa apua lakiasioihin.