Voivatko osakeyhtiöt sulautua toisiinsa?

Osakeyhtiö voi sulautua toiseen osakeyhtiöön. Sulautumisella eli fuusiolla tarkoitetaan järjestelyä, jossa yksi tai useampi osakeyhtiö siirtää varansa ja velkansa toiselle osakeyhtiölle. Sulautuminen voi tapahtua ensiksikin kahden osakeyhtiön välillä eli silloin toinen osakeyhtiö sulautuu toiseen. On myös mahdollista, että useampi osakeyhtiö sulautuu keskenään ja perustaa aivan uuden osakeyhtiön. Mikäli tytäryhtiön kaikki osakkeet tulevat emoyhtiön omistukseen, niin tytäryhtiö sulautuu emoyhtiöön.

Sulautumiseen osallistuvien osakeyhtiöiden hallitusten on laadittava ns. sulautumissuunnitelma, jossa on arvioitava sulautumisen vaikutukset sekä selviteltävä sulautumisen syitä ja perusteita. Tämän jälkeen sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden hallitusten on nimettävä yksi tai useampi hyväksytty tilintarkastaja antamaan sulautumissuunnitelmasta lausunto kullekin sulautumiseen osallistuvalle yhtiölle. Lausunto on rekisteröitävä kuukauden kuluessa allekirjoittamisesta ja ilmoitukseen tulee liittää hyväksytyn tilintarkastajan lausunto. Ilmoituksen tekevät sulautumiseen osallistuvat yhtiöt yhdessä ja sulautuminen raukeaa, mikäli ilmoitusta ei tehdä määräajassa tai rekisteröiminen muutoin evätään.

Nopeaa apua lakiasioihin.