Voiko osakeyhtiön hallituksen jäsen erota tehtävästään?

Hallituksen jäsenyys on luottamustoimi, josta henkilö voi erota milloin tahansa. Hänet voidaan myös erottaa ilman yksilöityä syytä. Jäsenyys on ehdottomasti vapaaehtoista, joten kenelläkään ei ole velvollisuutta alkaa osakeyhtiön hallituksen jäseneksi.

Jos henkilö haluaa erota hallituksen jäsenyydestään, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle. Jos jäsen on jonkun muun kuin yhtiökokouksen asettama, on ilmoitus tehtävä myös tälle taholle. Eroilmoitus on päivättävä ja allekirjoitettava.

Jos hallituksen jäsen haluaa erota eikä hän tavoita ketään, jolle voisi toimittaa eroilmoituksen, hän voi tehdä rekisteriviranomaiselle hakemuksen yhtiön määräämiseksi selvitystilaan. Hän voi tehdä myös hakemuksen yhtiön poistamiseksi rekisteristä, koska toimikelpoista hallitusta ei ole. Jokaisessa osakeyhtiössä on oltava hallitus.

Jos hallituksessa on vain yksi jäsen, hänen tulee ilmoittaa erostaan varajäsenelle. Tällöin varajäsen tulee eroavan jäsenen tilalle.

Nopeaa apua lakiasioihin.