Mikä on osakeyhtiön hallituksen jäsenen vastuu?

Hallituksen jäsenen on hyvän liiketavan mukaisesti edistettävä osakeyhtiön parasta. Hallituksen jäsen on vaitiolovelvollinen saamistaan tiedoista suhteessa osakeyhtiön ulkopuolisiin. Vaitiolovelvollisuuden rikkominen on yrityssalaisuuden luvatonta ilmaisemista tai sen väärinkäyttöä. Tällainen rikkomus saattaa johtaa sakko- tai vankeusrangaistukseen. Hallituksen jäsen joutuu korvaamaan muunkinlaiset osakeyhtiölle aiheuttamansa vahingot. Hänen on otettava tehtävissään huomioon yksittäisten osakkeenomistajien, velkojien ja ulkopuolisten oikeudet.

Nopeaa apua lakiasioihin.