Mitä tarkoittaa osakeyhtiön jakautuminen?

Jakautuminen tarkoittaa osakeyhtiön jakamista osiin. Silloin osakeyhtiön varat ja velat siirtyvät jakautumisen yhteydessä perustettavalle yhdelle tai useammalle uudelle osakeyhtiölle. Jakautumisessa siis syntyy aina vähintään yksi uusi osakeyhtiö. Varat ja velat voivat siirtyä joko kokonaan tai osittain. Jos ne siirtyvät kokonaan toisille osakeyhtiöille, jakautuva osakeyhtiö purkautuu. Jakautuvan osakeyhtiön osakkeenomistajat saavat vastikkeena yleensä vastaanottavan osakeyhtiön osakkeita. Vastike saa kuitenkin olla myös rahaa tai muuta omaisuutta.

Jakautumismenettely alkaa jakautuvan osakeyhtiön hallituksen laatimasta jakautumissuunnitelmasta, joka hallituksen jäsenten on päivättävä ja allekirjoitettava. Jakautumiseen osallistuvien yhtiöiden hallitusten täytyy nimetä yksi tai useampi hyväksytty tilintarkastaja antamaan jakautumissuunnitelmasta lausunto jokaiselle jakautumiseen osallistuvalle yhtiölle. Lausunnossa on arvioitava, onko jakautumissuunnitelmassa annettu oikeat ja riittävät tiedot jakautumisen perusteista. Vastaanottavalle yhtiölle annettavassa lausunnossa tulee lisäksi mainita, onko jakautuminen omiaan vaarantamaan yhtiön velkojen maksun.

Jakautumissuunnitelma tulee ilmoittaa rekisteröitäväksi kuukauden kuluessa suunnitelman allekirjoittamisesta. Ilmoitukseen on liitettävä hyväksytyn tilintarkastajan lausunto. Jakautumiseen osallistuvat yhtiöt yhdessä tekevät mainitun ilmoituksen. Jakautuminen raukeaa, mikäli ilmoitusta ei tehdä määräajassa tai rekisteröiminen muutoin evätään.

Nopeaa apua lakiasioihin.