Voiko osakeyhtiö joutua konkurssiin?

Osakeyhtiö voi joutua konkurssiin joko velkojan aloitteesta tai omasta aloitteestaan. Jälkimmäisessä tapauksessa hallitus päättää osakeyhtiön luovuttamisesta konkurssiin. Toimitusjohtajalla ei siis ole oikeutta osakeyhtiön luovuttamiseen konkurssiin. Sellaisissa tilanteissa, joissa hallituksen päätöksen odottamisesta aiheutuisi osakeyhtiölle olennaista haittaa, saattaa toimitusjohtajalla olla oikeus poikkeuksellisesti ryhtyä hallitukselle kuuluviin toimiin. Tämä koskee myös konkurssiin asettamista. Velkoja voi hakea selvitystilassa olevan osakeyhtiön konkurssiin asettamista. Tämä mahdollisuus on toki osakeyhtiöllä itselläänkin. Silloin osakeyhtiön omaisuus voidaan luovuttaa konkurssiin vain selvitysmiesten päätöksen perusteella.

Konkurssissa olevaa osakeyhtiötä edustaa joko osakeyhtiön varsinainen johto tai selvitysmiehet. Yhtiön johtoelinten toimivalta ei lakkaa konkurssin takia. Osakeyhtiön konkurssi päättyy osakeyhtiön purkamiseen, toiminnan jatkamiseen tai selvitystilaan. Jos osakeyhtiön velat ovat suuremmat kuin varat, konkurssi yleensä päättyy osakeyhtiön purkamiseen.

Nopeaa apua lakiasioihin.