Mikä on konserni?

Konserni on kahden tai useamman yrityksen muodostama taloudellinen kokonaisuus. Yksi yrityksistä on ns. emoyhtiö ja muut ovat tytäryhtiöitä. Emoyhtiö käyttää määräämisvaltaa tytäryrityksiin nähden. Tämä ilmenee tavallisesti sillä tavalla, että emoyritys valvoo tytäryrityksen johtoa ja toimintaa.

Konserniyritykset voivat olla osakeyhtiöitä, osuuskuntia, avoimia yhtiöitä, kommandiittiyhtiöitä ja muita yritystoiminnassa käytettäviä yhteisöjä.

Konserni on nykyään tyypillisin ja tärkein elinkeinotoiminnan keskittymis- ja ulkomaisen liikkeen perustamismuoto.

Nopeaa apua lakiasioihin.