Kuinka suuri osakepääoma vaaditaan?

Yksityisen ja julkisen osakeyhtiön osakepääomalle on asetettu alarajat. Yksityisen osakeyhtiön osakepääoma on oltava vähintään 2500 euroa ja julkisen osakeyhtiön osakepääoma vähintään 80 000 euroa. Osakepääoman määrä ei silti osoita suoraan osakeyhtiön olevan yksityinen tai julkinen. Yksityisenkin osakeyhtiön osakepääoma voi olla yli 80 000 euroa. Osakepääoman määrä on mainittava yhtiöjärjestyksessä. Se voidaan ensinnäkin ilmaista kiinteämääräisenä, esim. 60 000 euroa.

Osakepääoma voidaan ilmaista myös vähimmäispääomana ja enimmäispääomana. Silloin osakeyhtiön todellinen osakepääoma ei ilmene suoraan yhtiöjärjestyksestä, vaan se on selvitettävä osakeyhtiön kirjanpidosta. Kun merkitään osakepääoma vähimmäis- ja enimmäispääomana voidaan osakepääomaa korottaa muuttamatta yhtiöjärjestystä. Osakepääoman on liikuttava ilmoitetun pääomamäärän puitteissa. Kiinteämääräistä osakepääomaa ei voida muuttaa kuin yhtiöjärjestystä muuttamalla. Osakepääoma on oltava kokonaan maksettu ennen kuin osakeyhtiö voidaan rekisteröidä.

Osakepääoma jakautuu osakkeisiin. Jos osakkeita on useita, niiden on oltava samanmääräisiä. Se merkitsee sitä, että osakepääoma on osakkeiden lukumäärä kerrottuna nimellisarvolla. Yhtiöjärjestyksessä on mainittava osakkeiden nimellisarvo.

Nopeaa apua lakiasioihin.