Osakeyhtiön lähipiiri – ketä siihen kuuluu?

Lähipiiriin kuulumisen tunnusmerkkejä ovat määräysvalta, omistus tai äänivalta, yhtiön johtoon kuuluminen tai tilintarkastajana toimiminen. Lähipiiriin kuuluvat myös lähipiiriin kuuluvan henkilön lähisukulaiset ja muut läheiset ihmiset.

Määräysvallan osalta lähipiiriin voi kuulua sekä luonnollinen henkilö että mikä tahansa yhteisö, säätiö tai muu oikeushenkilö, jolla on määräysvalta. Lähipiiriin kuuluu myös yhtiön sisaryhteisö, jossa määräysvaltaa käyttää sama taho, jolla on yhtiössä määräysvalta. Lähipiiriin kuuluu luonnollisesti myös yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluva. Näin ollen mm.tytäryhtiö sekä sen lähipiiriin kuuluva ovat osa lähipiiriä.

Omistuksen osalta lähipiirisuhde syntyy yhden prosentin omistuksen perustella. Sama koskee äänivaltaa. Myös pelkkä mahdollisuus saada omistus tai äänivalta yhtiössä optio-oikeuden tai vaihtovelkakirjan nojalla synnyttää lähipiirisuhteen.

Yhtiön johtoon kuuluva eli toimitusjohtaja, hallituksen jäsen, hallintoneuvoston jäsen sekä tilintarkastaja ovat lähipiiriä. Sama koskee toimitusjohtajan sijaista ja hallituksen sekä hallintoneuvoston varajäseniä sekä varatilintarkastajia. Yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden johto sekä tilintarkastajat ovat niin ikään lähipiiriin kuuluvia.

Sukulaisuuden perusteella lähipiiriin kuuluu määräysvaltaa käyttävän henkilön, omistuksen tai äänivallan perusteella lähipiiriin kuuluvan, yhtiön johtoon kuuluvan sekä tilintarkastajien lähisukulaiset. Näitä ovat henkilön avio- tai avopuoliso, sisarukset sekä sisar- ja velipuolet sekä kaikki hänen ja hänen puolisonsa etenevässä tai takenevassa polvessa olevat sukulaiset ja näiden puolisot.

Nopeaa apua lakiasioihin.