Uusi osakeyhtiölaki helpottaa osakeyhtiön perustamista

Osakeyhtiön perustaminen on ollut tähänkin asti käytännössä hyvin yksinkertainen ja nopea toimenpide. Uusi osakeyhtiölaki helpottaa peustamista entisestään, eikä erillistä perustamiskokousta enää tarvita. Yhtiön perustamiseen riittää nyt, että osakkeenomistajat tekevät kirjallisen perustamissopimuksen ja allekirjoittavat sen. Perustamissopimuksesta ilmenevä määrä osakkeita merkitään osakkeenomistajan allekirjoituksin. Myös osakeyhtiön johdon ja tilintarkastajien toimikausi ja tehtävät alkavat perustamissopimuksen allekirjoittamisesta.

Perustamissopimuksessa tulee aina mainita seuraavat seikat:
1) sopimuksen päivämäärä,
2) kaikki osakkeenomistajat ja kunkin merkitsemät osakkeet,
3) osakkeesta yhtiölle maksettava merkintähinta
4) osakkeen maksuaika,
5) yhtiön hallituksen jäsenet, sekä
6) yhtiön tilintarkastajat.

Perustamissopimukseen tulee ottaa tai lisätä yhtiöjärjestys, joka voi uuden lain mukaan olla varsin suppea. Siinä on kuitenkin aina mainittava yhtiön toiminimi, ja -ala sekä kotipaikkana oleva Suomen kunta

Tarvittaessa yhtiöjärjestykseen saadaan ottaa muitakin määräyksiä. Usein mukaan liitetään määräys lunastuslausekkeesta.

Uuden lain mukainen vähimmäisosakepääoma 2500 euroa on kuitenkin aina merkittävä osakepääomaan.

Nopeaa apua lakiasioihin.