Mitä yhtiöjärjestys sisältää?

Laissa on määrätty yhtiöjärjestyksen vähimmäissisältö. Se voidaan laatia hyvinkin yksinkertaiseksi ja lyhyeksi, koska pakollisia kohtia on ainoastaan kolme. Pakollisten kohtien lisäksi yhtiöjärjestykseen voidaan ottaa paljon muita määräyksiä. On kuitenkin huomioitava, että määräykset eivät ole osakeyhtiölain tai muun lain vastaisia.

Yhtiöjärjestyksessä on mainittava yhtiön toiminimi. Yksityisen osakeyhtiön toiminimessä tulee olla sana ”osakeyhtiö” tai lyhennys ”oy”. Vastaavasti julkisen osakeyhtiön toiminimessä tulee olla sana ”julkinen osakeyhtiö” tai lyhennys ”oyj”.

Yhtiöjärjestyksessä on mainittava yhtiön kotipaikka. Kotipaikka on periaatteessa valinnanvarainen, mutta yleensä sen tulisi olla se kunta, jossa yhtiön pääkonttori sijaitsee. Kotipaikan mukaan määräytyy laillinen tuomioistuin ajettaessa kannetta yhtiötä vastaan. Jos yhtiöjärjestyksessä ei ole muuta mainintaa, yhtiökokoukset on pidettävä yhtiön kotipaikassa.

Yhtiön toimiala on aina mainittava yhtiöjärjestyksessä. Se voi olla esimerkiksi tavarakauppa, teollisuustoiminta, merenkulku tai tilausliikenteen harjoittaminen. Periaatteessa yhtiön toimialana voi olla mikä tahansa toiminta, jota saa laillisesti harjoittaa. Yleensä osakeyhtiön toiminta on taloudellista, mutta se voi olla myös esimerkiksi tiedotustoimintaa tai jotain aatteellista toimintaa.

Näiden lisäksi yhtiöjärjestykseen otetaan usein myös muita määräyksiä. Varsin yleistä on liittää mukaan ns. lunastuslauseke, joka oikeuttaa yhtiön tai osakkeenomistajan lunastamaan yhtiön osakkeen tietyissä tilanteissa. Ennen uuden osakeyhtiölain voimaan tuloa yhtiöjärjestyksessä oli pakollisia kohtia yhdeksän, kun niitä nyt on vain kolme. Paljon on siis saatu kevennettyä sääntelyä tältä osin.

Nopeaa apua lakiasioihin.