Mikä on osakkeenomistajan vastuu yhtiön veloista?

Osakkeenomistajat eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön sitoumuksista. Heidän vastuunsa rajoittuu vain siihen panokseen, jonka he ovat sijoittaneet yhtiöön. Yhtiö vastaa velvoitteistaan omalla varallisuudellaan.

Osakkeenomistajaa ei voida yhtiökokouksen päätöksellä tai edes yhtiöjärjestyksen määräyksillä saattaa henkilökohtaiseen vastuuseen yhtiön veloista. Jopa täysin yksimielinen tätä koskeva yhtiökokouksen päätös on mitätön.

Osakkeenomistajat voivat kuitenkin vapaaehtoisesti sitoutua laajempaan vastuuseen kuin heillä normaalisti on. He voivat esimerkiksi alkaa takaajaksi joistakin yhtiön velvoitteista.

Nopeaa apua lakiasioihin.