Mitä tarkoittaa merkintäetuoikeus?

Osakepääomaa korotettaessa yhtiön osakkeenomistajilla on etuoikeus uusien osakkeiden merkintään eli merkintäetuoikeus. Osakkeenomistajat voivat merkitä uusia osakkeita ennestään omistamiensa osakkeiden suhteessa. Tämä takaa vanhoille osakkeenomistajille mahdollisuuden halutessaan säilyttää omistus- ja äänivalta-asemansa yhtiössä muuttumattomana. Merkintäetuoikeus koskee myös optio-oikeuksien antamista ja vaihtovelkakirjalainan ottamista.

Uusmerkinnässä ja annettaessa optio-oikeuksia tai otettaessa vaihtovelkakirjalaina yhtiökokous voi tietyin edellytyksin päättää poiketa merkintäetuoikeudesta. Poikkeaminen voidaan tehdä joko kokonaan tai osittain. Oikeus uusien osakkeiden merkitsemiseen voidaan antaa esimerkiksi vain osalle osakkeenomistajista. Mahdollista on myös antaa osakkeenomistajille keskenään erilaiset merkintäoikeudet tai antaa merkintäoikeus muille kuin osakkeenomistajille. Merkintäetuoikeudesta poikkeamista kutsutaan suunnatuksi anniksi. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisen edellytyksenä on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Nopeaa apua lakiasioihin.