Mitä ovat osakeyhtiön tilinpäätösasiakirjat?

Laissa puhutaan tilinpäätöstä koskevista asiakirjoista. Ensinnäkin tällainen asiakirja on tilinpäätös. Siihen kuuluu tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus liitteineen. Tuloslaskelma kuvaa yhtiön tuloksen muodostumista. Taseesta ilmenee tilinpäätöspäivän taloudellinen asema. Toimintakertomuksessa on tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan kehittymisestä.

Asiakirjalla tarkoitetaan myös tilintarkastuskertomusta sekä hallintoneuvoston lausuntoa tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta.

Jos yhtiö on konsernin emoyhtiö, asiakirjoihin kuuluu myös konsernitilinpäätös. Se sisältää konsernituloslaskelman ja konsernitaseen liitteineen. Konsernia koskeva tilintarkastuskertomus on myös lain tarkoittama asiakirja.

Tilinpäätökseen kuuluvien asiakirjojen on oltava selkeitä ja tilinpäätöksen on muodostettava yhtenäinen kokonaisuus. Sen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Nopeaa apua lakiasioihin.