Täytyykö kaikissa osakeyhtiöissä olla oma tilintarkastaja?

Tilintarkastuslain mukaan yhtiö voi tietyin edellytyksin jättää valitsematta tilintarkastajan. Pienet osakeyhtiöt ovat vapautettu tilintarkastuksesta. Tilintarkastaja tulee silti valita, jos osakeyhtiö täyttää kaksi seuraavista ehdoista:

  • taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa
  • liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa
  • palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Raja-arvot koskevat päättynyttä ja sitä edeltänyttä tilikautta.

Yhtiöjärjestyksessä määrätään yhtiön tilintarkastajien lukumäärästä. Ylärajaa ei ole. Lukumäärä voidaan ilmaista vähimmäis- tai enimmäismääränä, esim. siten, että yhtiössä tulee olla vähintään kaksi ja enintään viisi tilintarkastajaa. Vähintään kahden tilintarkastajan järjestelmä on aika yleinen.

Tilintarkastajan valitsee yhtiökokous. Jos yhtiöjärjestyksessä on määrätty, että osakeyhtiöön on valittava useita tilintarkastajia, siinä voidaan myös määrätä, että jotkut heistä asetetaan muussa järjestyksessä. Yhtiökokous voi valita lisäksi yhden tai useamman varatilintarkastajan. Tilintarkastajat toimivat yhtiössä itsenäisesti toisistaan riippumattomina. Käytännössä tilintarkastajien kesken tehdään usein työnjako.

Nopeaa apua lakiasioihin.