Mikä on tilintarkastuskertomus?

Tilintarkastuskertomus on tärkein tilintarkastuksen tuloksena syntyvä asiakirja. Yhtiökokous ei voi pätevästi päättää monistakaan asioista, jollei tilintarkastuksesta ole laadittu kertomusta. Tilintarkastajien muistutukset ja havainnot antavat tärkeää tietoa osakkeenomistajillekin. Tilintarkastuskertomus täydentää yhtiön johdon antamaa tilinpäätösinformaatiota ja varmentaa sen luotettavuuden.

Tilintarkastuskertomus koskee aina yhtä tilikautta. Se tehdään kirjallisesti ja tilintarkastajat allekirjoittavat sen. Vaikka tilintarkastajia olisi useita, he antavat yhden yhteisen kertomuksen. eriävät mielipiteet voidaan kirjata kertomukseen. Kertomukseen on sisällytettävä lausunnot tilinpäätöksen lainmukaisuudesta, vastuuvapaudesta sekä hallituksen ehdotuksesta tilikauden tuloksen johdosta. Tilintarkastuskertomukseen voidaan kirjata mahdolliset muistutukset yhtiön toiminnan johdosta sekä tilinpäätöksestä puuttuvat tai sitä täydentävät asiatiedot. Jos tilintarkastajalla on muita tärkeitä havaintoja, ne on myös esitettävä kertomuksessa.

Tilintarkastuskertomus annetaan yhtiökokoukselle, joka pitää sitä osakkeenomistajien nähtävänä vähintään viikon ajan ennen yhtiökokousta, jossa tilinpäätöstä käsitellään. Kertomus on luovutettava hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta.

Jäljennös tilintarkastuskertomuksesta on lähetettävä kaupparekisteriviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta. Kertomus liitetään tilinpäätökseen.

Nopeaa apua lakiasioihin.