Voiko osakeyhtiön toimitusjohtaja erota tehtävästään?

Toimitusjohtajalla ei ole samanlaista oikeutta erota kuin hallituksen jäsenellä. Eronnut toimitusjohtaja voi joutua vahingonkorvausvastuuseen sopimusrikkomuksen vuoksi. Toimitusjohtaja voidaan kuitenkin erottaa milloin tahansa ilman yksilöityä syytä. Vain se toimielin, joka on nimittänyt toimitusjohtajan, voi erottaa hänet.

Jos toimitusjohtaja on samanaikaisesti hallituksen jäsen, hän ei voi erota hallituksen jäsenyydestään eroamatta toimitusjohtajan tehtävästään. Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että toimitusjohtaja on valittava hallituksen jäsenten keskuudesta. Jos on tällainen tilanne, eikä henkilöä valita uudelleen hallitukseen, lakkaa tietenkin samalla myös hänen toimensa toimitusjohtajana.

Nopeaa apua lakiasioihin.