Miten osakeyhtiön varoja on käytettävä?

Osakeyhtiön tarkoitus on tuottaa voittoa osakkeenomistajille. Osakkeenomistajat eivät saa omakätisesti ottaa osakeyhtiön varoja itselleen. He eivät saa myöskään siirtää osakeyhtiön omaisuutta henkilökohtaiseen omistukseensa. Sidottua pääomaa ei saa jakaa osakkeenomistajille osakeyhtiön toiminnan aikana ilman rekisteriviranomaisen lupaa. Sidottua omaa pääomaa ovat osakepääoma, ylikurssirahasto, vararahasto ja arvonkorotusrahasto. Vapaata omaa pääomaa voidaan sitä vastoin jakaa vapaasti. Tällaista pääomaa on muut rahastot sekä käyttämättömät voittovarat.

Osakeyhtiön varojen jakaminen on aina tapahduttava osakeyhtiölain mukaisesti. Tällaiset rajoituksen ovat tarpeen sen vuoksi, että osakkaat eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osakeyhtiön sitoumuksista. Varojen käyttöä koskevat säännökset turvaavat osakeyhtiön velkojien aseman. Sidottu pääoma turvaa siis viime kädessä velkojien saamiset. Jos osakeyhtiön varoja jaetaan vastoin osakeyhtiölain säännöksiä, on kyseessä varojen laiton jako. Siitä voidaan tuomita rangaistus.

Nopeaa apua lakiasioihin.