Voiko yhtiökokouksen päätös olla pätemätön?

Yhtiökokouksen päätökset on tehtävä sääntöjen mukaan. Jos niitä ei ole noudatettu, päätös sisältää muotovirheen ja on pätemätön. Samoin osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen vastaiset päätökset ovat pätemättömiä. Ne ovat sisällöltään asiallisesti virheellisiä. On selvää, että sellaiset päätökset, jotka tarkoittavat esim. rikolliseen toimintaa ryhtymistä, ovat pätemättömiä. Pienet päätöksenteossa sattuneet virheet eivät aiheuta päätöksen pätemättömyyttä. Tämä edellyttää, että virhe ei ole vaikuttanut päätöksen muodostumiseen.

Yhtiökokouksen pätemättömät eli virheelliset päätökset voivat olla joko moitteenvaraisia tai mitättömiä. Jos päätös on moitteenvarainen, päätöstä vastaan on nostettava moitekanne. Se tarkoittaa, että jonkun kannevaltaisen tahon on vaadittava tuomioistuimessa päätöksen julistamista pätemättömäksi tai sen muuttamista. Jos tällaista kannetta ei nosteta tietyssä ajassa, päätös tulee päteväksi. Mitättömät päätökset puolestaan ovat pätemättömiä automaattisesti. Kannetta ei tarvitse nostaa, kun päätös on mitätön.

Nopeaa apua lakiasioihin.