Avioero tarkoittaa yhteiselon lopettamista. Aviopuolisoiden aviovarallisuussuhde ja -järjestelmä puretaan omaisuuden osituksessa avioeron tultua vireille. Avioero puretaan tuomioistuimen päätöksellä puolen vuoden (6 kk) harkinta-ajan jälkeen. Lisäksi avioero on mahdollista saada ilman harkinta-aikaa tiettyjen edellytysten täyttyessä.

Ilman harkinta-aikaa tuomittava avioero

Avioliiton purkaminen ilman harkinta-aikaa edellyttää, että puolisot ovat asuneet erillään viimeiset kaksi vuotta (2 v). Erillään asumisen pitää olla keskeytyksetöntä, eli puolisot eivät saa asua mainitun kahden vuoden aikana virallisesti edes lyhyitä hetkiä yhdessä.

Avioeroprosessi menee tavallisesti siten, että ensimmäisestä avioerohakemuksesta alkaa kulua puolen vuoden harkinta-aika, minkä jälkeen voidaan jättää toinen avioerohakemus. Tämän menettelyn jälkeen avioero voidaan tuomita.

Harkinta-ajan tarkoituksena on estää liian pikaisesti niin sanottuja hetken mielijohteesta tehtyjen avioerohakemusten toteutumisen ja siitä johtuvat avioerot. Avioero on asiana merkittävä ja harkinta-ajalla halutaan varmistaa se, että ratkaisu avioerosta olisi vakaasti harkittu ja lopullinen.

Samanlaista harkinta-ajan tarvetta ei yleensä ole silloin, kun puolisot ovat jo pitkään asuneet erillään. Tällöin heidän elämänsä on jo muotoutunut avioeron kaltaiseen tilanteeseen, vaikka varsinainen avioeroprosessi olisi vielä läpikäymättä. Kansanomaisesti puhutaan asumuserosta, mikä usein edeltää avioeroa.

Ilman harkinta-aikaa tuomittavien avioerojen esteet

Jotta erillään asuminen voidaan näyttää toteen, puolisoiden kotiosoitteiden tulisi olla käytännössä erit. Mikäli näin ei ole, erillään asuminen tulee näyttää toteen muilla keinoin.

Avioeroon tuomitseminen ilman harkinta-aikaa on mahdollista myös vastoin puolisoiden tahtoa. Tämä poikkeustapaus tulee kyseeseen ns. ehdottomien avioliiton esteiden tilanteissa. Ehdoton avioliiton este on esimerkiksi puolisoiden sukulaisuus. Tällainen avioliitto ei ole lain mukaan sallittu. Avioliiton ehdottomien esteiden olemassaolo tutkitaan ennen avioliiton solmimista.

Tapauksissa, joissa puolisot ovat toisilleen sukua suoraan takenevassa ja etenevässä polvessa tai he ovat sisaruksia tai puolisisaruksia, virallisen syyttäjän on ajettava kannetta sen puolesta, että puolisot tuomitaan avioeroon välittömästi. Sama koskee tilannetta, jossa puolisot ovat solmineet avioliiton aikaisemman avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen ollessa vielä voimassa. Avioero ilman harkinta-aikaa avioliiton ehdottoman esteen tilanteessa on mahdollista myös puolisoiden omasta aloitteesta.

 

 

(Lähde §: avioliittolaki)

Lue lisää osituksesta avioerossa sekä avioerosta.

Nopeaa apua lakiasioihin.