Avioliittoon mentäessä kirkon tai Digi- ja väestötietoviraston on tutkittava mahdolliset avioliiton esteet. Puolisoiden on itse pyydettävä esteiden tutkintaa ennen vihkimistä. Artikkelissa käsitellään erilaisia esteitä, jotka voivat vaikuttaa avioliiton solmimisen mahdollisuuksiin.

Mitä avioliiton esteet ovat?

Avioliittolain mukaan kukaan ei voi avioitua, jos hänen aikaisempi avioliittonsa on vielä voimassa. Avioliittoon ei myöskään saa mennä henkilö, jonka rekisteröity parisuhde on voimassa.

Muita avioliiton solmimisen esteitä ovat mm. alaikäisyys ja sukulaisuus. Avioliitto ei ole sallittu läheisten sukulaisten kesken. Eräissä erityistapauksissa avioliittoon tarvitaan oikeusministeriön lupa, mikäli avioliitto esteestä huolimatta halutaan solmia.

Ehdottoman avioesteen ollessa kyseessä ei luonnollisesti mikään taho voi antaa sellaista lupaa, että avioliittoon vihkiminen olisi juridisesti pätevällä tavalla mahdollista. Ehdottomasta avioesteestä huolimatta avioliiton solmineet voidaan oikeuden päätöksellä ilman harkinta-aikaa erottaa.

Avioliittoon ei saa mennä äitinsä, isänsä, isovanhempiensa tai muiden suoraan takenevassa polvessa olevan sukulaisensa kanssa. Avioeste on myös käsillä, jos puolisokandidaatti on oma lapsi, lapsenlapsi tai muu suoraan etenevässä polvessa oleva sukulainen. Myöskään sisarukset ja puolisisarukset eivät saa mennä keskenään avioliittoon. Ottovanhempi ja ottolapsi eivät saa mennä keskenään avioliittoon, jollei oikeusministeriö erittäin painavista syistä tähän lupaa anna.

Lain mukaan puolisot on tuomittava avioeroon ilman harkinta-aikaa, jos:

  • puolisot ovat toisilleen sukua suoraan takenevassa ja etenevässä polvessa.
  • puolisot ovat sisaruksia tai puolisisaruksia
  • avioliitto on solmittu jommankumman puolison aikaisemman avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen ollessa voimassa eikä aikaisempi avioliitto tai rekisteröity parisuhde vielä ole purkautunut.

Jos avioliitto on solmittu aikaisemman avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen ollessa voimassa, on virallisen syyttäjän ajettava kannetta puolisoiden tuomitsemisesta avioeroon. Avioeroa voivat hakea niin puolisot yhdessä tai erikseen tai kuolleen puolison perilliset. Avioero myönnetään tällaisessa tapauksessa ilman harkinta-aikaa.

Erityiset syyt

Oikeusministeriö voi erityisestä syystä antaa alle 18-vuotiaalle luvan mennä avioliittoon. Ennen asian ratkaisemista oikeusministeriö antaa luvanhakijan huoltajille tilaisuuden tulla kuulluksi, jos huoltajien olinpaikka on ilman kohtuuttomia toimenpiteitä mahdollista selvittää.

Erityisistä syistä oikeusministeriö voi antaa luvan myös veljen tai sisaren lapsen naimiseen, vaikka avioliiton solmiminen tätinsä tai setänsä kanssa onkin lähtökohtaisesti laissa kielletty.

 

(Lähde §: avioliittolaki)

Lue lisää avioliiton esteiden tutkinnasta ja avioliiton solmimisesta.

Nopeaa apua lakiasioihin.