Milloin voi saada avioeron ilman harkinta-aikaa?

Puolisot voidaan tuomita välittömästi avioeroon ilman kuuden kuukauden harkinta-aikaa, jos he ovat keskeytyksettä asuneet erillään vähintään viimeiset kaksi vuotta ennen avioeron hakemista. Erillään asuminen tarkoittaa käytännössä puolisosta erillistä asuinosoitetta, mikä on myös helppo näyttää toteen virallisilla osoitetodistuksilla. Puolisoiden onkin vastaisuuden varalle syytä muistaa tehdä osoitteenmuutokset asianmukaisesti heti kun erilleen muutto tapahtuu.

Nykyään ei oikeuskäytännössä ole keskeistä se, onko puolisot tosiasissa koko kahden vuoden ajan pysyneet toisistaan erillään. Puolisoilla on siten oikeus vierailla toistensa luona kuten ihmisillä yleensä ilman että tarvitsee pelätä menettävänsä kahden vuoden erillään asumisleiman pyrittäessä myöhemmin avioeroon ilman harkinta-aikaa. Keskeistä on erillään asuminen, joka on mieluiten viranomaisen ylläpitämästä osoiterekisteristä saatavalla todistuksella kyettävä näyttämään toteen. Otetta väestörekisterin osoitetiedoista ei tarvitse liittää mukaan avioerohakemukseen, koska eron myöntävä viranomainen (käräjäoikeus) voi itse viran puolesta kyseiset tiedot omien järjestelmien kautta tarkistaa ja siten eropäätöksen perusteluksi asettaa.

Jos osoitteenmuutoksia ei jostakin syystä ole erilleen muuton tapahtuessa tehty, on erillään asuminen näytettävä toteen muilla keinoin. Tässä noudatetaan, niinkuin tuomioistuintoiminnassa yleensäkin, vapaata todistelunharkintaa. Esimerkiksi naapureita voi kuulustuttaa todistajina. Talo-/asuntoyhtiöihin muutettaessa voi myös isännöitsijäntodistuksista olla apua. Periaatteessa erillään asuminen voisi toteutua samassakin asuinosoitteessa, mikä on harvinainen ja enemmänkin teoreettinen mahdollisuus. Tällöin on voitava osoittaa, että samassa osoitteessa asuminen on kuitenkin selkeästi jaettu siten, että molemmilla on ns. oma elinpiiri, kuten oma sisäänkäynti ja omat makuuhuoneet yms..

Avioeron voi saada ilman harkinta-aikaa paitsi erillään asumisen perusteella myös silloin, jos avioliitto on solmittu ehdottomasta avioesteestä huolimatta. Puolisot on täten tuomittava avioeroon ilman harkinta-aikaa, jos puolisot ovat toisilleen sukua suoraan takenevassa ja etenevässä polvessa tai sisaruksia taikka puolisisaruksia tai jos avioliitto on solmittu jommankumman puolison aikaisemman avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen ollessa voimassa, eikä aikaisempi avioliitto tai rekisteröity parisuhde vielä ole purkautunut.

Virallinen syyttäjä on velvollinen ajamaan avioeroasiaa, jos hänellä on tiedossaan tai hänen tietoonsa saatetaan ehdottomasta avioesteestä huolimatta solmittu avioliitto. Myös puolisot itse voivat hakea avioeroa heti sillä perusteella, että heillä on ehdoton avioeste. Jos avioliitto on solmittu aikaisemman avioliiton ollessa voimassa, kummallakin aikaisemman avioliiton puolisolla on oikeus saada avioero ilman harkinta-aikaa.

Nopeaa apua lakiasioihin.