Usein avioero-ositus tehdään joko välittömästi avioeron jälkeen tai vasta myöhemmin avioeron astuttua voimaan. Takarajaa osituksen tekemiselle ei kuitenkaan ole, mutta suositeltavaa on toimia välittömästi.

Omaisuuden ositus ja avioero ositus

Sen jälkeen, kun avioeroa koskeva asia on tullut vireille käräjäoikeuteen, voivat kummatkin puolisot vaatia omaisuuden jakoa eli ositusta toimitettavaksi. Näin ollen puolisoiden ei tarvitse jäädä odottamaan kuuden kuukauden (6 kk) harkinta-ajan umpeutumista tai lopullista avioerotuomiota, vaan ositus on mahdollista toimittaa välittömästi avioeron tultua vireille.

Omaisuuden osituksessa puretaan puolisoiden välinen aviovarallisuussuhde. Tällöin puolisoiden koko omaisuus jaetaan pääsääntöisesti tasan heidän kesken. Jos kummallakaan puolisolla ei ole avio-oikeutta toisen puolison omaisuuteen, tehdään osituksen sijasta pelkästään omaisuuden erottelu. 

Mitä avioeron osituksessa tapahtuu?

Osituksessa erotetaan ensin avio-oikeuden alainen ja avio-oikeudesta vapaa omaisuus molempien puolisoiden osalta. Avio-oikeudesta vapaa omaisuus jää osituksen ulkopuolelle. Kun erottelu on tehty, lasketaan avio-oikeuden alaiset omaisuudet eli molempien puolisoiden omaisuudet yhteen. Jos puoliso A omistaa 10 000 euroa ja puoliso B 90 000 euroa avio-oikeuden alaista omaisuutta, on silloin avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästö 100 000 euroa. Sekä A:lla että B:llä voi olla avio-oikeudesta vapaata omaisuutta (avioehtosopimuksessa mainittu omaisuus), mutta sitä ei siis huomioida osituksessa.

Kun avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästö on saatu selville, esimerkin mukaisesti 100 000 euroa tasataan molemmille puolisoille eli jaetaan kahtia. Näin ollen avioero-osituksen jälkeen molemmille puolisoille jää 100 000 euron omaisuuden säästöstä 50 000 euroa tasaosuus kummallekin. Koska B omisti 90 000 euroa ja A omisti 10 000 euroa, on B:n maksettava A:lle tasinkona 40 000 euroa. Tasingon maksun jälkeen molemmille jää 50 000 euroa ja avioero-ositus on suoritettu.

Avioero-osituksen kohtuuttomuus

Jos osituksen lopputulos johtaisi toisen puolison kannalta kohtuuttomaan lopputulokseen tai siihen, että toinen puoliso perusteettomasti hyötyisi toisen puolison kustannuksella, voidaan ositusta sovitella. Tällainen tilanne voisi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun sellainen henkilö, jonka varallisuus on huomattavasti vähäisempi, menee naimisiin varakkaamman puolison kanssa ja avioitumista seuraavana päivänä jättää avioerohakemuksen.

(Lähde §: avioliittolaki)

Lue lisää avioeroprosessista ja avioerohakemuksesta.

Nopeaa apua lakiasioihin.