Miten häädettävän omaisuus käsitellään? Ulosottomies päättää häädettävän asunnossa olevan omaisuuden poiskuljettamisesta ja säilyttämisestä tai hävittämisestä.

Häädettävän omaisuus

Vuokralaisen häätöä voidaan hakea vuokrasuhteen päättämistilanteissa. Aina ennen häädön hakemista tulee siis olla joko tilanne, missä vuokrasopimus on päättynyt, mutta vuokralainen ei muuta pois taikka tilanne, missä vuokranantajalla on oikeus päättää vuokrasopimus vuokralaisen sopimusrikkomuksen perusteella.

Vuokralaisen häätöä haetaan käräjäoikeudesta, jos vuokralainen ei hoida velvollisuuksiaan tai ei luovuta huoneistoa takaisin vuokranantajalle sovittuna ajankohtana vuokrasopimuksen päättyessä. Tyypillisesti vuokralaisen häätäminen tulee eteen vuokrasuhteen purkamisen yhteydessä.

Käräjäoikeuden antaman häätötuomion jälkeen ulosottomies toimittaa häädön viranomaisvetoisesti ja häätää vuokralaisen pois asunnosta.

Häätöön kuuluu se, että asunto tyhjennetään vuokranantajan käyttöön. Asuntoon ei saa jäädä sen enempää vuokralaisia kuin vuokralaisten tavaroitakaan. Häädettävän omaisuuden osalta ulosottomies päättää sen poiskuljettamisesta ja säilyttämisestä tai hävittämisestä. Tietenkin häädettävälle annetaan ensin mahdollisuus viedä itse omat tavaransa pois ja säilyttää näin omaisuutensa kokonaan. Ulosottomies ryhtyy häädettävän omaisuutta koskeviin toimiin vasta, kun asukkaalle ilmoitettu muuttopäivä on mennyt.

Ulosottomies ei säilytä kaikkea häädettävän omaisuutta. Talteen otetaan vain sellainen omaisuus, jolla on myyntiarvoa. Tällaisia esineitä ovat esimerkiksi kodinkoneet ja viihde-elektroniikka. Arvoton ja vähäarvoinen omaisuus sen sijaan hävitetään. Tällaisia ovat esimerkiksi huonokuntoiset huonekalut ja käyttötavarat.

Häädetylle varataan vielä mahdollisuus noutaa omaisuutensa ulosottomieheltä. Aikarajaa siihen, milloin omaisuus on haettava tai kauanko ulosottomies sitä säilyttää, ei ole. Ellei omaisuutta haeta, se myydään ja myynnistä saadut rahat tilitetään vuokravelkoihin ja muihin mahdollisiin velkoihin.

Henkilökohtainen tunnearvoa sisältävä omaisuus kuten valokuvat jätetään myymättä. Ulosottomiehen on pyrittävä säilyttämään niitä siihen asti, että häädetty hakee ne pois, joskaa loputtomiin niitäkään ei säilytetä.

Nopeaa apua lakiasioihin.