Häädön hakeminen on vuokranantajan tehtävä toimittamalla häätöä koskeva haastehakemus käräjäoikeuteen. Häätötuomio annetaan ulottomiehelle täytäntöönpantavaksi.

Häädön hakeminen

Jos vuokrasopimus on päättynyt, mutta vuokralainen ei muuta pois asunnosta, voi vuokranantaja hakea vuokralaiselle häätöä. Häätöä voidaan hakea myös samassa yhteydessä vuokrasopimuksen purkamisen kanssa.

Vuokrasuhteen purkaminen vaatii merkittävän sopimusrikkomuksen. Huoneenvuokralain mukaan vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus, jos:

  1. Vuokralainen laiminlyö vuokranmaksua
  2. Vuokralainen siirtää vuokraoikeuden tai luovuttaa huoneiston toisen käytettäväksi vastoin säännöksiä
  3. Huoneistoa käytetään muuhun tarkoitukseen, kuin sopimusta tehtäessä on edellytetty
  4. Vuokralainen viettää tai sallii vietettävän huoneistossa häiritsevää elämää
  5. Vuokralainen hoitaa asuntoa huonosti
  6. Vuokralainen rikkoo huoneistossa sitä, mitä terveyden tai järjestyksen säilyttämiseksi on määrätty

Häädön hakeminen vaatii siis aina perusteen. Vuokranantaja ei saa omatoimisesti toimittaa häätöä kuten ajaa vuokralaista pois, kantaa tavaroita asunnosta ulos tai vaihtaa lukkoja asuntoon. Häätöä haetaan käräjäoikeudesta toimittamalla sinne haastehakemus. Haastehakemuksen johdosta käräjäoikeus kuulee vuokralaista ja antaa lopulta häätötuomion, jos häädölle on perusteet.

Kun käräjäoikeus on antanut häätötuomion, pitää sen tuomion kanssa mennä ulosottovirastoon ja pyytää sieltä ulosottomiestä toimittamaan häätöä. Vuokranantaja ei saa itse siis toimittaa häätöä vielä senkään jälkeen, kun käräjäoikeus on antanut häätötuomion.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.