Häädön perusteet ovat joko siinä, että vuokrasopimus on päättynyt mutta vuokralainen ei muuta pois tai siinä, että vuokrasopimuksen purkamiselle on perusteet.

Häädön perusteet

Aina ennen häädön hakemista tulee olla joko tilanne, missä vuokrasopimus on päättynyt, mutta vuokralainen ei muuta pois taikka tilanne, missä vuokranantajalla on oikeus päättää vuokrasopimus vuokralaisen sopimusrikkomuksen perusteella. Yleisin häädön peruste lienee se, että vuokranantajalla on oikeus purkaa vuoksasopimus vuokralaisen käytöksen vuoksi mutta vuokralainen ei suostu vuokrasopimuksen päättämiseen.

Vuokrasopimuksen purkamisen perusteet on säädetty huoneenvuokralaissa. Vuokrasuhteen purkaminen vaatii merkittävän sopimusrikkomuksen. Huoneenvuokralain mukaan vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus, jos:

  1. Vuokralainen laiminlyö vuokranmaksua
  2. Vuokralainen siirtää vuokraoikeuden tai luovuttaa huoneiston toisen käytettäväksi vastoin säännöksiä
  3. Huoneistoa käytetään muuhun tarkoitukseen, kuin sopimusta tehtäessä on edellytetty
  4. Vuokralainen viettää tai sallii vietettävän huoneistossa häiritsevää elämää
  5. Vuokralainen hoitaa asuntoa huonosti
  6. Vuokralainen rikkoo huoneistossa sitä, mitä terveyden tai järjestyksen säilyttämiseksi on määrätty

Häädön perusteet ovat siis pitkälti samat kuin purkuperusteet. Häätö vaatii lisäksi sen, että vuokralainen ei suostu lähtemään asunnosta. Aina ennen konkreettisia häätötoimenpiteitä vuokralaiselle on annettava mahdollisuus itse poistua asunnosta ja viedä tavarat mukanaan ja lisäksi tähän pitää varata kohtuullinen aika.

 

 

Nopeaa apua lakiasioihin.