Hallinto-oikeuden kokoonpano riippuu käsiteltävänä olevasta asiasta. Oikeus on päätösvaltainen kolmijäsenisenä, ellei laissa toisin säädetä. Kolmijäsenisessä kokoonpanossa on pääsääntöisesti kaksi lainoppinutta jäsentä ja yksi alan asiantuntija riippuen asiasta. Hallinto-oikeuden täysistuntoon osallistuvat hallinto-oikeuden ylituomari puheenjohtajana sekä vakinaiset ja vuodeksi tai sitä pidemmäksi määräajaksi nimitetyt hallintooikeustuomarit. Täysistunto on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet hallinto-oikeuden ylituomarin ja hallinto-oikeustuomarin virassa olevista jäsenistä. Hallinto-oikeudessa voi olla myös vahvennettu istunto, joka on päätösvaltainen vähintään viisijäsenisenä.

Yksinkertaiset asiat

Hallinto-oikeuden kokoonpano voi olla pääösvaltainen myös yhden lainoppineen jäsenen voimin asian käsittelyyn liittyvistä teknisluonteisista asioista päätettäessä. Myös kaksijäseninen kokoonpano on päätösvaltainen tietyissä muutoksenhakuasioissa.

Sen ratkaiseminen, käsitelläänkö asia kolmen tuomarin muodostamassa pääsääntöisessä kokoonpanossa vai suppeammassa kokoonpanossa, on lainkäyttöasia, eikä kokoonpanoista päättäminen kuulu hallinto-oikeuden sisäiseen johtamiseen.

Kokoonpanon laajuudesta päättää kulloinkin asiaa käsittelevä kokoonpano. Kokoonpanon valinnalla on merkitystä oikeusturvasta varmistumisen kannalta. Vaikka kevennetyn kokoonpanon käyttäminen olisi mahdollista, on vaikeat ja hankalat asiat kuitenkin aina tarvittaessa ratkaistava peruskokoonpanossa.


Lue lisää hallintoprosessista.

Lähde §: hallinto-oikeuslaki


Suomen Juristit Oy
15.12.2016
(Päivitetty 19.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.