Tavallinen tiedoksianto on yksi hallintolain mukaisista tiedoksiantotavoista. Muita tiedoksiantotapoja ovat todisteellinen tiedoksianto, sijaistiedoksianto, yleistiedoksianto ja tiedoksianto ulkomaille. Erityislaeissa voi olla määritelty erityisiä tiedoksiantotapoja. Esim. kuntalain mukaan mahdollinen tiedoksiantotapa on ”nähtävillä pitäminen”, jossa kunnan päätös voidaan asettaa kunnan ilmoitustaululle julkisesti nähtäväksi.

Tavallinen tiedoksianto tapahtuu postitse

Tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle. Kirjeen vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Vastaanottajalla on siis todistustaakka, jos hän väittää, ettei ole saanut kirjettä. Väite voi olla tehokas tilanteissa, joissa tiedoksiannon saaja on osoittanut muuttaneensa uuteen osoitteeseen.

Asian katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä. Tämä tiedoksianto on nimensä mukaisesti se tavallisin tapa antaa tiedoksi päätöksiä ja muita tiedoksiantoja.


Lähde §: hallintolaki


Suomen Juristit Oy
15.12.2016
(Päivitetty 19.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.