Miten haen etu- tai sukunimen muutosta?

Etunimen ja sukunimen voi muuttaa maistraatille toimitettavalla hakemuksella. Joissakin tapauksissa hakemuksen sijasta riittää ilmoitus nimen muuttamisesta. Etunimen voi ilmoitusmenettelyllä muuttaa yhden kerran. Myöhemmät etunimen muuttamiset on hoidettava hakemuksella. Sukunimen voi ilmoittamalla muuttaa esimerkiksi silloin, kun henkilö haluaa ottaa puolisoiden yhteisen sukunimen edelle oman sukunimen (kaksoisnimi) tai luopua siitä. Yleensä nimenmuutokset on kuitenkin hoidettava hakemuksella, joka on tehtävä sille maistraatille, jonka alueella hakijalla on kotikunta. Hakemus voidaan toimittaa postitse.

Hakemuksen pitää olla kirjallinen. Siinä on ilmoitettava ehdotus uudeksi nimeksi. Jokaisen hakijan on perusteltava nimenmuutoshakemus. Maistraatin on joissakin tapauksissa pyydettävä asiasta nimilautakunnan lausunto, mutta se ei ole sidottu tähän lautakunnan kantaan. Jos nimilautakunta on sitä mieltä, että hakijan esittämä nimi ei ole nimeksi sopiva, hakijalla on oikeus antaa asiasta kirjallinen vastaus. Aina silloin, kun nimi on harvinainen tai erikoinen, hakijan kannattaa perustella hakemuksensa laajasti ja huolellisesti. Jos nimiviranomainen huomaa hakemuksen olevan puutteellinen, sen on annettava hakijalle tilaisuus täydentää sitä.

Jos maistraatti hyväksyy hakemuksen, se merkitsee heti uuden nimen väestötietojärjestelmään. Maistraatti voi ainoastaan joko hyväksyä tai hylätä hakemuksen. Se ei siis voi muuttaa nimiehdotusta yhdenkään kirjaimen osalta. Jos maistraatti antaa kielteisen päätöksen, hakija voi valittaa hallinto-oikeuteen. Hakija voi myös panna uuden hakemuksen maistraatille. Nimenmuutosta voi hakea siis monta kertaa jopa samoin perustein. On kuitenkin todennäköisempää, että nimiehdotus menee läpi, jos hakija perustelee sen vielä paremmin kuin ensimmäisen hakemuksen.

Nopeaa apua lakiasioihin.