Voiko sukunimen menettää?

Sukunimen voi menettää kahdella tavalla. Jos lapsen isyys kumotaan, mies voi vaatia, että lapsi ei saa enää käyttää hänen nimeään. Miehen on tehtävä vuoden kuluessa isyyden kumoutumisesta vaatimus tuomioistuimelle. Lapsen uudeksi nimeksi tulee tällöin yleensä se sukunimi, joka äidillä oli lapsen syntyessä. Tällaisessakin nimenmuutostilanteessa on otettava lapsen etu huomioon. Jos lapsen etu vaatii, että nimi säilyy isyyden kumoutumisesta huolimatta ennallaan, tuomioistuin ei voi hyväksyä miehen vaatimusta.

Sukunimi voidaan myös julistaa menetetyksi. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, kun joku on muuttanut hakemuksella sukunimensä. Kun maistraatti on hyväksynyt hakemuksen, sukunimi on virallisesti hakijan käytössä. Jos tämä nimi on ns. suojattu sukunimi, ja sen käyttäminen loukkaa muita ko. nimen kantajia, nämä voivat vaatia nimen menetetyksi julistamista. Kanne on nostettava vastaajan kotipaikkakunnan tuomioistuimessa. Se on tehtävä viiden vuoden kuluessa siitä, kun nimi on merkitty väestötietojärjestelmään. Sen, joka menettää tätä kautta nimensä, on otettava takaisin aikaisempi sukunimensä.

Nopeaa apua lakiasioihin.