Saanko vaihtaa sukunimeni mieleiseksi? Hyväksytäänkö nimi?

Uudeksi sukunimeksi ei voida hyväksyä nimeä, joka on sopimaton tai jonka käyttö muutoin aiheuttaa haittaa. Vaikka nimenmuutosta hakeva itse kokisi nimen olevan hyvä ja sopiva, viranomaiset saattavat hylätä sen. Sopimattomuutta arvioidaan yleisesti yhteiskunnassa vallitsevien käsitysten pohjalta. Esimerkiksi sukupuolisiveellisyyttä tai uskonnollisia tunteita loukkaavat nimet ovat sopimattomia.

Sukunimeksi ei myöskään voida hyväksyä sellaisia nimiä, joiden merkitys on yleisten moraalikäsitysten vastaisia. Nimen sopimattomuus voi johtua myös siitä, että se koskee esimerkiksi yhteiskunnallista instituutiota tms. (Euroopan Unioni, Vankila). Nimenkantajan ulkonäköä tai luonnetta sopimattomalla tavalla kuvaavat tai leimaavat nimet ovat sopimattomia (Isomahainen, Tyhmä).

Uudeksi sukunimeksi ei voida hyväksyä nimeä, joka on muodoltaan tai kirjoitustavaltaan kotimaisen nimikäytännön vastainen. Uuden nimen tulee siis olla kirjakieltä ja noudattaa kirjoittamistavaltaan oikeinkirjoitussääntöjä. Kotimaisen nimikäytännön vastaisina pidetään mm. nimiä, jotka on muodostettu kahden eri kielen sanoista (Metsäborg).

Sukunimenmuutoksia, joissa alkuperäistä sukunimeä on mielivaltaisesti lyhennetty, ei hyväksytä. Torjuvasti on suhtauduttu myös hakemuksiin, joissa kaksi eri sukunimeä on yhdistetty. Aatelisnimeä muistuttavan nimen voi saada hakemuksesta itselleen, jos pystyy osoittamaan, että sukunimi on kuulunut hakijan esivanhemmille siinä muodossa.

Uudeksi sukunimeksi ei ilman erityistä syytä hyväksytä vierasperäistä nimeä tai sellaista sukunimeä, jonka yleisesti tiedetään vakiintuneen ulkomaalaisen suvun nimeksi. Kaikki sukunimet ovat nimilailla suojattuja. Uudeksi sukunimeksi ei nimittäin ilman erityistä syytä voida hyväksyä sukunimeä, joka on merkitty väestötietojärjestelmään. Samaa pätee nimeen, jonka yleisesti tiedetään vakiintuneen tietyn kotimaisen tai vierasmaalaisen suvun nimeksi.

Kaikkien käytössä olevien sukunimien suojan johdosta sukunimensä muuttamista haluava henkilö joutuu keksimään itselleen kokonaan uuden sukunimen. Sukunimeksi ei pääsääntöisesti hyväksytä nimeä, jota yleisesti käytetään etunimenä. Erityisistä syistä säännöstä voidaan kuitenkin poiketa. Suomessa onkin paljon sukunimiä, joita käytetään yleensä etuniminä (esim. Lauri).

Nopeaa apua lakiasioihin.