Homevaurio talossa voi oikeuttaa ostajan purkamaan kiinteistökaupan. Pieni korjattavissa oleva homevaurio ei kuitenkaan yleensä tähän oikeuta.

Homevaurio talossa

Homevaurio talossa oikeuttaa lähes aina ostajan saamaan myyjältä jonkinlaista kompensaatiota tehdystä kiinteistökaupasta. Ostaja voi vaatia homevaurion perusteella hinnanalennusta, vahingonkorvausta tai kaupan purkua. Vahingonkorvausvaatimus voi olla perusteltu myös hinnanalennuksen ja kaupan purun vaatimusten lisävaatimuksena.

Myyjän vastuun perusteet

Myyjä on vastuussa ostajalle kaikista sellaisista virheistä, joista myyjä tiesi ennen kaupan tekoa mutta joista myyjä ei kertonut ostajalle. Myyjän tiedonantovirhe on kyseessä silloin, kun myyjä jättää antamatta ostajalle olennaisen tiedon. Lisäksi tiedonantovirheestä on kysymys, kun myyjä antaa ostajalle virheellisen tiedon tai jättää oikaisematta ostajan virheellisen käsityksen kiinteistön kunnosta. Silloin, kun myyjä on tiennyt kiinteistön homevauriosta, on korjauskustannuksiltaan vähäinenkin virhe myyjän vastuulla.

Myyjän vastuu on suppeampi silloin, kun kyse on salaisesta virheestä. Salaisella eli piilevällä virheellä tarkoitetaan sellaista virhettä, josta myyjäkään ei tiennyt kauppaa tehtäessä. Tällaisista virheistä myyjä on vastuussa vain silloin, kun virhe on kauppahintaan ja muihin kaupan ehtoihin nähden merkittävä.

Useimmiten homevauriot ovat seurausta kosteusvauriosta. Homevaurion ongelma on se, että sisäilmaan pääsee terveydelle haitallista hometta. Jos hometta siis esiintyy esim. sokkelin päällä rakennuksen ”ulkopuolella” siten, ettei homeitiöitä kantaudu huoneilmaan, ei homevaurio ole välttämättä vaikutuksellinen ollenkaan. Homevauriosta tulee merkityksellinen silloin, kun se vaikuttaa asumiseen.

Pääsääntöisesti homevaurioiden korjaaminen on iso remontti, jonka korjauskustannukset nousevat niin suuriksi, että salaisen virheen merkittävyyskynnys ylittyy. Yleensä myyjä on siis vastuussa homevauriosta ostajalle, vaikka myyjä ei olisikaan ollut siitä tietoinen kauppaa tehtäessä. Kaupan purun kynnyksen ylittyminen on kuitenkin harvinaisempaa, joskaan ei tavatonta. Yleisin lopputulos homevauriosen kiinteistön myynnissä on se, että ostaja remontoi kiinteistön kuntoon ja myyjä antaa ostajalle korjauskustannusten perusteella määritellyn hinnanalennuksen.

Nopeaa apua lakiasioihin.