Hyödyllisyysmalli antaa yksinoikeuden keksintöön

Hyödyllisyysmalli antaa yksinoikeuden keksintöön. Yksinoikeus tarkoittaa yksinoikeutta keksinnön kaupalliseen ja ammattimaiseen hyödyntämiseen. Hyödyllisyysmallin rekisteröinnillä saavutettu yksinoikeus sisältää eräin poikkeuksin sen, ettei muut saa käyttää hyväkseen keksintöä valmistamalla, tarjoamalla, saattamalla vaihdantaan tai käyttämällä hyödyllisyysmallioikeudella suojattua tuotetta tai tuomalla maahan tai pitämällä hallussaan tällaista tuotetta edellä sanottua tarkoitusta varten.Hyödyllisyysmallin haltija voi kuitenkin antaa toiselle luvan keksinnön käyttämiseen ja hyödyntämiseen ammattimaisesti. Hyödyllisyysmalli on vaihdantakelpoinen oikeus. Sen voi siis myydä yhdelle tai useammalle toimijalle tai sopia sen hyödyntämisestä muulla tavalla. Yksinoikeus tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että keksinnön tekijä hyödyllisyysmallin haltija saa määrätä siitä, miten keksintöä käytetään ja kuka sitä käyttää.Yksinoikeus ei sen sijaan estä keksinnön yksityiskäyttöä eikä keksinnön käyttämistä kokeissa, jotka koskevat itse keksintöä. Yksinoikeus ei myöskään koske sellaisen hyödyllisyysmallioikeudella suojatun tuotteen hyväksikäyttöä, joka Euroopan talousalueella on saatettu vaihdantaan hyödyllisyysmallioikeuden haltijan toimesta tai tämän suostumuksella.

Nopeaa apua lakiasioihin.