Vahingonkorvaus sopimusrikkomuksen perusteella irtaimen kaupassa

Lähtökohtana vahingon korvaamisessa on täyden korvauksen periaate. Vahinkoa kärsinyt osapuoli on saatettava taloudellisesti samaan asemaan kuin missä hän olisi ollut, mikäli sopimus olisi täytetty sovitusti. Vahingonkorvausta määritettäessä verrataan tosiasiallista ja hypoteettista (oletettua) tapahtumakulkua toisin sanoen sitä, mitä on tapahtunut ja mitä olisi pitänyt tapahtua.Vahingonkorvauksen edellytyksinä on aina syntynyt vahinko (euromäärä), syy-yhteys vahingon aiheuttajan toimintaan sekä tahallisuus tai tuottamus vahingonaiheuttajan puolella. Ns. ankaran vastuun tilanteissa edellytykset ovat hieman toiset.Sopimusrikkomuksen vuoksi suoritettava vahingonkorvaus käsittää lähtökohtaisesti korvauksen välillisistä ja välittömistä vahingoista, kuten sopimusrikkomuksesta aiheutuneista välittömistä kuluista ja saamatta jääneestä voitosta (positiivinen sopimusetu). Sopimuksen ehdoissa voi kuitenkin olla vahingonkorvaukseen vaikuttavia ehtoja.

Nopeaa apua lakiasioihin.